Godkjend planprogram Sævareid sentrum

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 4-1 og 12-9 har kommunestyret i Fusa 16.02.2017 godkjend planprogram for detaljregulering av Sævareid fiskeanlegg og Sævareid sentrum.

 

Arbeidet med reguleringsplanen er no starta.

Sjå vedtak og planprogram her:
 
 
Godkjend plan er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.
 
Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 22.03.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30