Godkjend plan for Lauvfjellet hyttefelt

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 16.02.2017 godkjend detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt, GBNR 15/9,  med plan-id 1241201102. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist: 12.04.2017.

 Sjå vedtak og plan for GBNR 15/9 - detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt:

·         Saksdokument - vedtak av planprogram 16.02.2017 (PDF, 199 kB)

·         Planomtale med ROS-analyse - Lauvfjellet hyttefelt (PDF, 3 MB)

·         Plankart  - Lauvfjellet hyttefelt (PDF, 1024 kB)

·         Føresegner – Lauvfjellet hyttefelt (PDF, 875 kB)

Godkjend plan er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Klager

Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Fusa kommune innan 12.04.2017:

·         E-post: post@fusa.kommune.no

·         Brev: Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 22.03.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30