Godkjend detaljregulering ytre Skåtaklubben

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 16.02.2017 godkjend detaljregulering for Skåtaklubben ytre, bustadfelt, med plan-ID 1241201603.

Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist er sett til 12. april 2017.

 Sjå vedtak og plan for GBNR 77/3 - detaljregulering for Skåtaklubben ytre, bustadfelt:

 

Andre vedlegg:

Godkjend plan er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Klager

Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Fusa kommune:

·         E-post: post@fusa.kommune.no

·         Brev: Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen

 
Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 22.03.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30