Godkjend detaljregulering Nedre Skjørsand fritidsanlegg - ny frist 31.08.2017

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 22.06.2017 godkjend detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg GBNR 40/3 m.fl. med plan-id 1241200810.

Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9 i tre veker etter melding om vedtak. Grunna fellesferie vert fristen utvida med to veker. Grunna ferietid er klagefristen utsett til 31.08.2017.

Sjå vedtak og plan for GBNR 40/3 m.fl. - detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg her: 

Andre vedlegg:

Godkjend plan er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Klager

Eventuelle klager på vedtaket merkast «Sak 16/1076» og sendast til Fusa kommune:

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 24.07.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30