Forslag om oppheving av lokal fartsforskrift for Lukksund

Kystverket har lagt forslag til forskrift om oppheving av forskrift frå 3. august 1951 nr 3032 om innskrenka fart i Lukksund ut til høyring. Forskrifta gjeld strekninga Moseknappen lykt-Einingevik. Sjå høyringsnotat (PDF, 79 kB). Høyringsfrist: 1. februar 2016

Kommunestyra i Tysnes og Fusa har uttalt at forskrifta frå 1951 kan opphevast. Kystverket sender difor framlegget ut til offentleg høyring. 

Eventuelle uttalar skal sendast til Kystverket sitt hovudkontor:

  • per e-post: post@kystverket.no
  • per brev: Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund 
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 19.10.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30