Folkemøte om kommunereforma

Ordførar og rådmann inviterer til folkemøte

  • torsdag 16. april kl. 19.00 – Ungdomshuset Bruvang, Baldersheim
  • tirsdag  21. april kl. 19.00 – Nore Fusa oppvekstsenter
  • onsdag  29. april kl. 19.00 – Fusa ungdomsskule
Vi ønskjer at flest mogeleg får informasjon om prosessen kommunen er i, og at innbyggjarane får koma med innspel. VELKOMEN TIL FOLKEMØTE!

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 13.04.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30