Ekstramøte og andre opne møte

Ekstramøte -formannskapet 28.11.2016 kl. 09.00. Møtestad: Kommunetunet.

Kontrollutvalet  01.12.2016  kl 10.00.  Møtestad: Kommunetunet
Valnemnda 12.12.2016 kl 17.00 Møtestad: Kommunetunet
Kommunestyret 15.12.2016 kl 10.00 . Møtestad: Skjelbreid Poirée

Formannskapet handsamar budsjettet for 2017 og økonomiplanen for 2017 – 2020. Sjå utsett sak 89/16 frå møtet 23.11.2016 (PDF, 9 MB). Saklister med sakspapir vert til vanleg lagt ut ca 1 veke før møtet. Sakspapira vert òg lagt ut til gjennomsyn i biblioteket i Kommunetunet. 

Politiske gruppemøte
Det vert gruppemøte i dei politiske partia måndag 12.12.2016 kl 18.00 i Kommunetunet.

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 25.11.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30