Ekstramøte i formannskapet

Det vert ekstra formannskapsmøte torsdag 24. januar 2013 kl 16.00 i Kommunetunet. Møtet gjeld oppfølging av budsjettvedtaket (PDF, 451 kB) - sak om skulestruktur.

Skulestruktur

I budsjettvedtaket bad kommunestyret om følgjande i pkt. 5 under "Andre punkt" (s. 3 i budsjettvedtaket):

"Me ber rådmannen koma med ei sak til eit ekstra møte i januar der skulestrukturen Holdhus/Eikelandsosen og Fusahalvøya vert vurdert. Framdrift i saka må vera slik at ein kan iverksetta evt. endringar frå hausten 2013."

Sist endra 09.01.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30