Dialogmøte 28. mai

Det vert skipa til dialogmøte for kommunestyret, hovudtillitsvalde, hovudverneombod og einingsleiarar torsdag 28. mai kl 08.30-15.30 på Tønnegarden på Bogøy.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 27.05.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30