Detaljregulering for deler av Kletten hyttefelt vedteke

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §12-12 har kommunestyret i Fusa 16.06.2016 godkjend detaljregulering for deler av Kletten hyttefelt gbnr 84/1 og 2, med plan-ID 1241201203. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist: 21. august 2016.

Sjå vedtak og plan for gbnr 84/1 og 2 - Detaljregulering for deler av Kletten hyttefelt:

Godkjend plan er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.  

Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Fusa kommune innan 21.08.2016:

  • E-post: post@fusa.kommune.no
  • Brev: Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen.  
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 02.08.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30