Deler av detaljreguleringsplan for Naustdalen til høyring

I samsvar med vedtak i Utval for plan og miljø i Fusa kommune 08.06.2015 (sak 029/15), legg Fusa kommune deler av detaljreguleringsplan for gbnr. 19/95 og del av bnr. 1, Naustdalen, med tilhøyrande planskildring og føresegner ut på høyring og til offentleg ettersyn. Høyringsfrist: 19. oktober 2015.

 
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 07.09.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30