Budsjettkonferanse for formannskapet 18. november 2015

Formannskapet har budsjettkonferanse onsdag 18.11.2015 kl 09.00. Dette er eit heildagsmøte. Det finn stad på Tønnegarden og er ope for alle interesserte.

Dagsorden

0900    Ordføraren ønskjer velkommen

0915    Gjennomgang av hovudpunkt i kommunal planstrategi og samfunnsdelen til kommuneplanen v/Ella Marie Brekke Vangsnes

1015    Pause

1030    Kva finn du på heimesida til Fusa kommune? v/Ella Marie Brekke Vangsnes

1045    Arealplanen v/Terje Raunsgard

  •             Kva ligg i kart, vedtekter og føresegner?
  •             Korleis bruka arealplanen som verktøy for samfunnsutvikling?
  •             Kva ligg inne som prioriteringar i økonomiplanen?

            Spørsmål 

1130    Lunsj

1230    Arbeidsøkt budsjett og økonomiplan

  •             Orientering om budsjettverktøyet Arena v/Anne-Lise Aaseng
  •             Gjennomgang av økonomiplan og budsjett v/Berit Fløisand          
  •             Andre tiltak som skal reknast på?
  •             Spørsmål

1530    Slutt – seinast!

 
Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 16.11.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30