Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(27.12.2018)

Vedtekne kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar for 2019 for både Fusa kommune og Os kommune finn du på her på heimesida (PDF, 773 kB) og utlagt på biblioteket, Kommunetunet. 

 

(05.12.2018)

Fusa kommunestyre har møte i Eikelandsosen samfunnshus torsdag 13.12.2018 kl. 10.00Sjå saksdokumenta som ligg til offentleg ettersyn.

(04.12.2018)

 Barnehage- og skuleruta for 2019-2020 er klar sjå den her. (PDF, 67 kB)

(27.11.2018)

Ordføraren i Fusa informerer om at Fusa formannskap sitt framlegg til budsjett for 2019 (PDF, 305 kB), med avgiftsbudsjett og investeringsprogram 2019-2022, er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med tysdag 27.11.2018. Eventuelle merknader må vera mottekne av post@fusa.kommune.no eller ekspedisjonen i Kommunetunet seinast onsdag 12.12.2018 kl. 10.00. Kommunestyret handsamar budsjettsaka i møte 13.12.2018.

(12.11.2018)

Ungdomsrådet startar møterunden fredag 16.11. Senior- og funksjonsrådet har møte måndag 19.11., formannskapet 21.11. og utval for plan og miljø (UPM) 22.11. Møta finn stad i Kommunetunet i Eikelandsosen og er opne for alle interesserte. Sakspapir finn du på heimesida.

(12.11.2018)

Formannskapet sin budsjettkonferanse finn stad 13.11. og 14.11. på Quality hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5024 Bergen. Konferansen tek til kl. 09.00 begge dagar. Sjå meir informasjon om budsjettarbeidet og rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 3 MB).

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30