Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(25.04.2017)

Følgjande  er kalla inn til møtet:  Gruppeleiarar, varaordførar og ordførar (personidentisk med valnemnda )

Møtetid og stad: Torsdag 27.04.2017 kl 16.00 i Kommunetunet – møterom 157 loftet
 
På saklista står  kommunestyresak 30/2017 som skal vidare til kommunestyret same dag: 030/2017 Tilsetjing av rådmann (vert ettersendt/delt ut i møtet).
 
(18.04.2017)

Det vert eit ekstramøte i utvalet for plan og miljø på Kommunetunet torsdag 20/4 kl 1600 i samband med høyring av regional kystsoneplan for Sunnhordaland og ytre Hardanger.

Sjå sakspapir (PDF, 14 MB)

(18.04.2017)

Det vert gruppemøte i dei politiske partia måndag 24.04.2017 kl 1800 på Kommunetunet. 

(18.04.2017)

Det vert møte i kommunestyret torsdag 27.04.2017 kl 17.00 på Kommunetunet i Eikelandsosen. Møtet er ope for alle interesserte. Sjå sakspapir. (PDF, 3 MB)  

(12.04.2017)

Valstyret har møte 18.04.2017 kl 14.00. Møtestad: Kommunetunet. Sjå sakspapir.

Arbeidsgruppe har møte 18.04.2017 kl 16.00. Møtestad: Kommunetunet. På saklista står utsett sak nr 17/2017 frå kommunestyret: Reglement for godtgjersle til folkevalde – framlegg til endringar – ny handsaming (PDF, 2 MB)
og saksframlegg til møtet 18.04 (PDF, 41 kB).

(07.04.2017)

Fusa formannskap har vedteke å senda  på høyring:

Framlegg  til kommunal forskrift i Fusa for tildeling av langbruksopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad.
Forslaget byggjer på lovførearbeida og gjeldande praksis for tildeling av opphald i Fusa kommune. Høyringsfristen er 08.05.2017.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30