Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(13.11.2017)

Det vert møte i formannskapet - budsjettkonferanse 14. og 15. november.

Stad: Thon hotel Bergen Airport

Tid: Tysdag 14.11 kl 0900 - 1700

Onsdag 15.11 - Budsjettkonferansen forset onsdag med politisk verkstad der dei politiske partia har gruppemøte, og administrasjonen er tilgjengeleg for å svar på konkrete spørsmål.

Medlemmer i fellesnemda og gruppeleiarar, som ikkje er i formannskapet, er invitert til å delta på budsjettkonferansen.

Sjå sakspapir her (PDF, 49 kB) og budsjettnotat her (PDF, 4 MB).

(13.11.2017)

Møte i Senior- og funksjonsrådet
Tid: måndag 20.11.2017 kl 14.30
Stad: Kommunetunet

Møte i Formannskapet
Tid: onsdag 22.11.2017 kl 16.00
Møtestad: Kommunetunet

Møte i Utval for plan og miljø
Tid: torsdag  23.11.2017 kl. 16.00
Møtestad: Kommunetunet
 

Sakspapira vert vanlegvis lagt ut ei veke før møta.

Gruppemøte måndag 20.11.2017 kl 18.00 i Kommunetunet.

 

(08.11.2017)

Det blir ekstramøte i senior- og funksjonsrådet 13. november.

Stad: Kommunetunet i Eikelandsosen

Tid: kl 15.00

Sjå sakspapir her. (PDF, 40 kB)

(20.10.2017)

Det blir møte i kommunestyret torsdag 26. oktober 2017,  kl 17.00

Møtestad: Biblioteket, Kommunetunet i Eikelandsosen

Orientering:

Rådmannen presenterer hovudlinene i budsjett 2018, og representantane får utdelt notatet.

Sjå sakspapir her. (PDF, 8 MB)

Gruppemøte i Kommunetunet måndag 23.10.2017 kl 18.00

(19.10.2017)

Det vert møte i Fellsnemnda for Bjørnafjorden kommune torsdag 26. oktober.

Stad: Lunde barneskule på Os Tid: kl 12.00 - 15.00  Sjå sakspapir her.

(19.10.2017)

Det vert møte i klagenemnda torsdag 19. oktober kl 14.30 i Kommunetunet.

Sjå sakspapir (PDF, 25 kB).

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30