Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(23.05.2018)

Administrasjonsutvalet i Fusa kommune skulle etter planen ha møte 29. mai. Dette møtet er flytta til måndag 18. juni kl. 16.30. Møtet finn stad i Kommunetunet.

(23.05.2018)

Kontrollutvalet har møte 24. mai. Senior- og funksjonsrådet og Ungdomsrådet har møte måndag 28. mai, Formannskapet 30. mai og Utval for plan og miljø (UPM) 31. mai. Møta finn stad i Kommunetunet i Eikelandsosen, og dei er opne for alle interesserte. Sakspapir finn du på heimesida.

(23.04.2018)

Planprogram for områdeplan for Eikelandsosen vart einstemmig vedteke i kommunestyret 12.04.2018.

(13.04.2018)

Fellesnemnda skal ha møte i Kommunestyresalen i Rådhuset på Os måndag 16.04.2018 kl. 14.30-16.30. Hovudsaka i møtet er profil og identitet. Tre nye reklamebyrå skal presentera seg. Sjå sakspapir. Sjå òg omtale av oppdraget med merkevare- og kulturbygging på Bjørnafjordsbloggen. Møtet er ope for alle interesserte.

(13.04.2018)

Framtidsdirektør i Helsingborg kommune Micco Grønholm held foredrag for Os kommunestyre og Fusa kommunestyre i Tunet kyrkje- og kultursenter på Os måndag 16.04.2018 kl 17:00-19:00Møtet er ope for alle interesserte.

(06.04.2018)

Det blir møte i kommunestyret torsdag 12. april kl 17.00. Møtestad: Dagsenteret, Fusa vidaregåande skule.

Du kan lesa sakspapira her.

Gruppemøte i forbindelse med kommunestyresakene, måndag 9. april kl 18.00 i Kommunetunet. Sp har gruppemøte torsdag 12. april kl 16.15 i Kommunetunet.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30