Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(15.05.2019)

Det vert møte i kontrollutvalet i Fusa onsdag 22. mai kl 10 på Kommunetunet i Eikelandsosen. Møtet er ope for alle interesserte. Følg denne lenka til møteinnkalling og sakspapir.

(13.05.2019)

Det vert ekstramøte i utval for plan og miljø (UPM) onsdag 15. mai klokka 16.00 i Kommunetunet i Eikelandsosen. På saklista står klagesak fleirbrukshallen. Sjå sakspapir. Møtet er ope for alle interesserte.

(10.04.2019)

Fusa kommune sende ut varsel om oppstart av planarbeid for områdeplan for Strandvik i januar 2019. Planprogrammet har vore på høyring, og kommunen har motteke ei rekkje innspel til oppstart. I Utval for plan og miljø (UPM) vart det 28.03.2019 gjort vedtak om å utvida plangrensa.

(08.04.2019)

Det blir ekstramøte i formannskapet torsdag 11. april kl 16.00.

Møtestad: Kommunetunet, møterom 126

(04.04.2019)

Fusa kommunestyre har møte torsdag 11.04. kl. 17.00. Møtet finn stad i "Trivselstunet" - dagsenteret på Fusa vidaregåande skule i Eikelandsosen. Sjå møteinnkalling og saksdokument. Møtet er ope for alle interesserte.

(21.03.2019)

Det vert møte i kontrollutvalet i Fusa torsdag 28.03.2019 kl. 10 på Kommunetunet i Eikelandsosen. Møtet er  ope for alle interesserte. Følg denne lenka til møteinnkalling og sakspapir. Der må du klikka på utvalsnamnet: Kontrollutvalet. Då får du opp ei liste med kontrollutvalsmøta for 2019 og sakspapir/møteprotokollar.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30