Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(06.09.2019)

Det vert møte i kontrollutvalet i Fusa kommune fredag 13. september klokka 10. Merk deg møtestaden: Formannskapssalen i Os rådhus. Første del av møtet vert saman med kontrollutvalet i Os kommune. Møtet er ope for alle interesserte. Sjå møteinnkalling med sakspapir (PDF, 2 MB).

(04.09.2019)

Utval for plan og miljø (UPM) vedtok i møte 06.06.2019 å leggja reguleringsplan for Fv. 123 på Holdhus og kommunal veg til gamlekyrkja på Holdhus med parkering og anlegg ut til høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-10. Høyringsfristen er 16.10.2019

(04.09.2019)

Utval for plan og miljø (UPM) vedtok i møte 06.06.2019 å leggja detaljreguleringsplanen for FV 121 ved Søre Fusa skule på Baldersheim ut til ny høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er fatta i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-10. Planen vart godkjend i kommunestyret 13.12.2018, men på grunn av endringar etter klagehandsaming, vert planen no lagt ut på høyring for andre gong. Høyringsfrist: 16.10.2019.

(26.08.2019)

Det vert møte i utval for plan og miljø (UPM) torsdag 29. august klokka 16.00 i møterom Altaneset i 2. etasje i Fjorden arena i Eikelandsosen. Sjå sakspapir. Møtet er ope for alle interesserte. 

(12.08.2019)

Den vanlege førehandsrøystinga startar i dag 12. august og varer til og med 6. september. I Kommunetunet i Eikelandsosen kan du stemma måndag-fredag klokka 9-15. I tillegg vert det utvida opningstid nokre dagar. 

(29.07.2019)

I det siste møtet før ferien, 20.06.2019, godkjende kommunestyret kommunedelplan for akvakultur 2019-2027. Denne planen erstattar sjødelen i den gjeldande arealdelen av kommuneplanen for Fusa kommune 2015-2027. Dei to planane vert no slått saman.  

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30