Notat om kommunereformarbeidet i Fusa - status og vidare framdrift

Rådmannen har lagt fram eit notat til møtet i styringsgruppa for kommunereforma (PDF, 158 kB), som finn stad tysdag 9. februar 2016. I oppsummeringa heiter det at det er eitt alternativ som peikar seg ut: Å gå i dialog med Os og Tysnes om korleis ein ny kommune kan riggast.

Notatet er eitt av fleire grunnlagsdokument når styringsgruppa skal gjera sine vurderingar og gje innstilling til kommunestyret, som har møte 18. februar. 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 05.02.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30