Kommunesamanslåing

Kommunestyra i Fusa og Os gjorde 22. juni 2016 vedtak om slå seg saman i ein ny Bjørnefjorden kommune frå 1. januar 2020. På denne sida finn du informasjon om arbeidet som vert gjort i Fusa knytt til kommunesamanslåinga, og lenker til møte i styringsgruppa for kommunesamanslåing.

Du finn òg informasjon frå kommunereformprosessen fram til samanslåingsvedtaket, m.a. lenker til kommunestyret i Fusa si handsaming av saka 2015-2016 og til ei eiga side med rapportar, utgreiingar og anna kunnskapsgrunnlag for det lokale arbeidet.

 

På veg mot Bjørnafjorden kommune (fellesblogg)

 

Møte i styringsgruppa for kommunesamanslåing 2016-2017

Kunnskapsgrunnlag, rapportar m.m.

Kommunestyret si handsaming 2015-2016

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 25.08.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30