Framdriftsplan for kommunereformarbeidet våren 2016

Nedanfor følgjer datoar for møte og vedtak. 

  • 14. og 15. april 2016 i Rosendal: Fagseminar der administrasjon og tillitsvalde tek for seg dei åtte tematiske områda i framlegg til intensjonsplan.
  • 25. april, kl. 17-20: Forhandlingsutvala går gjennom resultata etter fagseminaret.
  • 9. mai, kl. 17-20: Endeleg godkjenning (med signering) av intensjonsavtale.
  • 18. mai, kl. 17-21: Ekstraordinært kommunestyremøte i alle tre kommunane.
  • 19. mai-3. juni: Innbyggjarane får seia si meining:
  • Folkemøte
  • Informasjonskampanje
  • Meiningsmåling/folkerøysting
  • 16. juni, kl. 17-21: Vedtak i alle dei tre kommunestyra. 
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 27.04.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30