Grunnlovsjubileet 1814-2014

I 2014 feirar vi at det er 200 år sidan Noreg fekk si eiga grunnlov. Dette markerte starten på det sjølvstendige Noreg, sjølv om vi var del av den svensk-norske unionen til 1905. Grunnlovsjubileet vert markert på ulike måtar rundt om i Fusa i løpet av året. På denne sida finn du smakebitar frå den lokale feiringa.

Snarvegar:

Sist det var felles prosesjon i Eikelandsosen var ved nasjonsjubileet i 2005. | Fotograf: Erik Vangsnes Segelcke-slekta på Engevik Gaard hadde eit flott våpenmerke på 1700-talet. 6. klassingane fekk teikna sine eigne våpenmerke på aktivitetsdagen 14. mai. | Fotograf: Erik Vangsnes Våpenmerke med ordspråk: "La meg vere meg å du få vere deg" teikna av elev i 6. klasse på aktivitetsdagen på Engevik Gaard 14. mai 2014. Dagen er del av det lokalhistoriske undervisningsopplegget "Fusanisto". Elevar og lærarar ved Eikelandsosen skule laga broderkjede utanfor skulen 20. mai 2014 kl 12. | Fotograf: Olav Aarvik Elevar og lærarar ved Eikelandsosen skule laga broderkjede utanfor skulen 20. mai 2014 kl 12. | Fotograf: Olav Aarvik Barn og vaksne laga broderkjede på skuleplassen 20. mai 2014 kl 12. Kjeda vart 45 m lang. | Fotograf: Maria Midtrød Elevar og tilsette ved oppvekstsenteret laga broderkjede på skuleplassen 20. mai 2014 kl 12. | Fotograf: Nore Fusa oppvekstsenter Elevar og tilsette ved Strandvik oppvekstsenter laga broderkjede på idrettsbanen 20. mai 2014 kl 12. | Fotograf: Heidi Baldersheim Elevar og tilsette ved Strandvik oppvekstsenter laga broderkjede på idrettsbanen 20. mai 2014 kl 12. | Fotograf: Heidi Baldersheim Kvinnebunad frå Fusa frå tida kring 1814. | Fotograf: Pernille A Fusa kommune 50 år: Jubileumstur til grensepunktet mellom dei tre gamle kommunane. Ordførar Hans Vindenes avdukar kommunevåpenet. | Fotograf: Erik Vangsnes Turdeltakarane på jubileumsturen til grensepunktet 17. august 2014. | Fotograf: Erik Vangsnes Ordførar Hans Vindenes held tale på grensepunktturen 17. august 2014. | Fotograf: Erik Vangsnes Styrar Hildegunn Myrlid Eide og Ina Strøm frå 5-årsklubben overrekte Trollskogen barnehage si eiga grunnlov til ordførar Hans S. Vindenes. | Fotograf: Trollskogen barnehage 6. klassingar i aksjon på krokketbanen på Engevik Gaard på aktivitetsdagen 14. mai 2014. | Fotograf: EMBV 6. klassingane fekk prøva seg på militær eksersis under leiing av Ottar Midtrød. | Fotograf: EMBV Fusa kommune 50 år: Ordførar, kulturleiar, einingsleiar og plansjef var på rekognoseringstur for å finna grensepunktet mellom kommunane Strandvik, Fusa og Hålandsdal og setja opp kommunevåpenet. | Fotograf: Erik Vangsnes Barn frå 5-årsklubben i Vinnes barnehage saman med pedagogisk leiar Else Lyse Opheim og ordførar Hans S. Vindenes på ordførarkontoret i Kommunetunet i Eikelandsosen. | Fotograf: Fredrik A. Thorsen
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 01.06.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30