Tenesteytaren Fusa kommune

Korleis er kvaliteten på tenestene i Fusa kommune? Kommunebarometeret er ei rangering av tenestetilbodet i kommunane utarbeidd av Kommunal Rapport, basert på KOSTRA-tal. Fusa er rangert på 16. plass i landet og 1. plass i Hordaland i 2012, og vi kan visa fram ei svært god "karakterbok".

I samband med budsjettarbeidet fekk vi laga ein særskild kommunebarometerrapport for Fusa. Den syner m.a. at viktige sektorar som grunnskule, pleie og omsorg, barnevern og helse plasserer Fusa høgt på kommunebarometeret, medan barnehage trekkjer ein del den.

Sjå heile Kommunebarometerrapporten for Fusa 2012. (PDF, 356 kB)

Sist endra 23.09.2013
Samfunnsutvikling, økonomi og service
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Opningstid
: 09.00-14.30