Budsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021

Fusa kommune skal yta tenester til innbyggjarane for om lag 326 millionar kr i 2018. Her finn du kommunestyret sitt budsjettvedtak, kortversjon av vedteke budsjett og rådmannen sitt arbeidsnotat med framlegg til handlingplan for Fusa kommune 2018-2021.
 
Rådmannen sitt arbeidsnotat inneheld både framlegg til økonomiplan 2018-2021, årsbudsjett 2018 og gebyrregulativ/prisliste på dei kommunale tenestene for 2018. I tillegg inneheld han m.a. rådmannen sine premissar for framlegga. Prisane for dei kommunale tenestene vart vedtekne slik dei framgår av arbeidsnotatet frå rådmannen.
Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 15.01.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30