Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019

Fusa kommune skal yta tenester til innbyggjarane for om lag 292 mill kroner i 2016. Her finn du kommunestyret sitt budsjettvedtak og rådmannen sitt arbeidsnotat: Handlingsplan for Fusa kommune 2016-2019.

Handlingsplanen inneheld både forslag til økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016 og gebyrregulativ/ prisliste på dei kommunale tenestene for 2016. I tillegg inneheld han einingane sine utviklingsmål for 2016-2019 og resultatmål for 2016, og rådmannen sine premissar for forslaga.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 29.02.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30