Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018

Fusa kommune skal yta tenester til innbyggjarane for om lag 288 mill kroner i 2015. Her finn du kommunestyret sitt budsjettvedtak, protokoll frå handsaminga i kommunestyret 18.12.2014 og rådmannen sitt arbeidsnotat: Handlingsplan for Fusa kommune 2015-2018.

Handlingsplanen inneheld både forslag til økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015 og gebyrregulativ for 2015. I tillegg inneheld han einingane sine utviklingsmål for 2015-2018 og resultatmål for 2015 og rådmannen sine premissar.
 
Snarvegar:
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 12.01.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30