Status og konsekvensar av innsparingane i 2013

Fusa kommune skal spara inn nesten 11 millionar kroner på drifta i 2013. Sjå tabell over vedtekne innsparingar (PDF, 148 kB). Arbeidet med budsjettet for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017 starta med gjennomgang av satus og konsekvensar av innsparingane.  

Leiarane i Fusa kommune hadde sitt første budsjettmøte 5. september. Deira tilbakemeldingar på status for innsparingane og konsekvensar for tenestene og måla ein hadde sett seg for 2013 vart lagt frm for formannskapet på deira budsjettsamling 16.-17. september.

Snarvegar til statusdokument:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 27.10.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30