Korleis brukar vi ressursane våre?

Årsmeldinga gjev oversyn over korleis Fusa kommune har brukt ressursane sine i året som gjekk. Årsmeldinga for 2012 (PDF, 8 MB) fortel at Fusa kommune i fjor leverte tenester til brukarane for ca 280 mill kroner brutto.

Budsjettet vart delt slik mellom dei ulike tenesteområda:

  • Pleie og omsorg - 39 %
  • Grunnskule - 24 %
  • Barnehagar - 11 %
  • Tekniske tenester - 8 %
  • Fellesutgifter, politikk og administrasjon - 7 %
  • Helsetenester - 4 %
  • Idrett, kultur og kulturskule - 3 %
  • Sosialtenester og barnevern - 2 %
  • Landbruk - 1 %
  • Kyrkjeføremål - 1 %

 Sjå årsmeldinga for 2012. (PDF, 8 MB)

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 24.09.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30