Budsjetthandsaming i råd og utval

I veke 48 er det politisk møterunde, der m.a. handlingsplanen for Fusa kommune med budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 (PDF, 7 MB) står på sakskartet. Møta finn stad i Kommunetunet og er opne for alle. 

  • Ungdomsrådet måndag 25.11.2013 - kl 11.30 - har saka til uttale
  • Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne måndag 25.11.2013 - kl 16.00 - har saka til uttale
  • Formannskapet tysdag 26.11.2013 - kl 13.00 - kjem med si tilråding til kommunestyret

Det er medlemsmøte i dei politiske partia måndag 25.11.2013 - kl 19.00.  

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 25.11.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30