Budsjettarbeid for 2014

Arbeidet med budsjettet for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017 er i gang. På denne sida kan du følgja utviklinga i budsjettarbeidet.

Rådmannen legg fram sitt arbeidsnotat i byrjinga av november. Formannskapet arbeider med budsjett/økonomiplan og kjem med sitt budsjettframlegg i slutten av månaden. Endeleg vedtak skjer i kommunestyret sitt budsjettmøte 17. desember. 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 27.10.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30