Budsjett 2014 - økonomiplan 2014-2017

Fusa kommune skal yta tenester til innbyggjarane for om lag 274 mill kroner i 2014. Her finn du handlingsplanen for Fusa kommune 2014-2017, slik kommunestyret vedtok han 17.12.2013, og protokoll frå handsaminga i kommunestyret.

Handlingsplanen inneheld både økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014, gebyrregulativ for 2014, einingane sine utviklingsmål for 2014-2017 og resultatmål for 2014 i tillegg til rådmannen sine premissar.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 04.02.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30