Samrøystes i UPM

Utval for plan og miljø (UPM) handsama framlegget til planprogram (PDF, 866 kB) for arealdelen av kommuneplanen i sitt møte 25. april. Dei tilrår samrøystes (PDF, 198 kB) å senda planprogrammet ut på høyring og leggja det ut til offentleg ettersyn. Kommunestyret (PDF, 2 MB) fattar endeleg vedtak om dette. Høyringsfristen er føreslått til 15. juli.  

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 10.05.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30