Planprogram for interkommunal næringsarealplan

Fusa, Os og Samnanger ønskjer å laga ein interkommunal næringsarealplan for å utvikla og styrkja næringslivet i Bjørnefjordsregionen. Planprogrammet ligg til gjennomsyn i Os, Fusa og Samnanger kommune fram til 16.08.2014, på heimesidene (PDF, 873 kB) og i ekspedisjonen.

I Fusa er planprogrammet lagt ut i Kommunetunet. Du finn det også på denne lenka:

 

Eventuelle merknader må sendast til:

Merknader må vera komne inn til kommunen innan 16.08.2014.

Det blir elles vist til §§ 4-1 og 9-1 i Plan- og bygningslova.

Du kan følgja med på innkomne høyringsuttalar og andre opplysningar om saka på Os kommune si heimeside.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 11.07.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30