Orienteringsmøte for Utval for plan og miljø 19. mars

Det vert orienteringsmøte som del av arealplanarbeidet for Utval for plan og miljø (UPM) torsdag 19. mars kl 9-15 i Kommunetunet i Eikelandsosen. Møtet er eit framhald av UPM-møtet 3.3. På dagsorden står planomtale, føresegner og retningslinjer, som no er under arbeid. Møtet er ope.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 16.03.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30