Framdriftsplan for siste del av arealplanprosessen

Framdriftsplanen for arebidet med ny arealplan er forskyvd pga av forseinkingane i KU- og ROS-arbeidet.

Ny framdriftsplan:

  • 23. april skal UPM handsama planframlegget (kart, føresegner, retningslinjer og planomtale)
  • 7. mai er det Kommunestyret sin tur til å handsama planframlegget før det vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.
  • Målet er å leggja arealplanen ut på høyring i mai-juni 2015. Høyringsfristen skal vera minimum seks veker.
  • Administrativ handsaming av evt. høyringsuttalar.
  • Eigengodkjenning av kommunestyret 15. oktober.
  • Det sitjande kommunestyret har som mål å vedta arealplanen i sitt siste møte hausten 2015. 
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 19.02.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30