Arbeidsmøte i planutvalet 3. mars

Utval for plan og miljø (UPM) skal gå gjennom tilrådingane frå Asplan Viak si konsekvensutgreiing (KU) og ROS på eit arbeidsmøte 3. mars. På bakgrunn av desse og signal frå politikarane vert det på nytt ei prioritering av kva som skal inn i det endelege plankartet. Arbeidet med å laga planomtale, føresegner og retningslinjer er òg i gang. Det vert òg tema på arbeidsmøtet. 

Arbeidsmøtet er ope og finn stad i Kommunetunet i Eikelandsosen tysdag 3. mars kl 9-15.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 25.02.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30