Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(13.03.2018)

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 15.02.2018 godkjend detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde aust, med plan-ID 1241201706. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9.

Sjå vedtak og plan for GBNR 24/2 - detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde :

Andre vedlegg:

Godkjend plan er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Klager

Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Fusa kommune:

(06.03.2018)

Senior- og funksjonsrådet, Ungdomsrådet og Administrasjonsutvalet har møte måndag 12. mars, Formannskapet 13. mars og Utval for plan og miljø og Kontrollutvalet 15. mars. Politikarane skal m.a. handsama planprogrammet til områdeplan for Eikelandsosen.

(27.02.2018)

Eigedomsskattelistene er lagt ut til offentleg ettersyn på heimesida og i ekspedisjonen til Fusa kommune i Kommunetunet i Eikelandsosen frå tysdag 27. februar til og med onsdag 21. mars. Klagefristen er onsdag 11. april.

 
(12.02.2018)

Det vert møte i kommunestyret torsdag 15. februar kl 17.00

Møtestad: Dagsenteret på Fusa vidaregåande skule, Eikelandsosen.

Sjå innkalling (PDF, 19 MB)

 

I samband med kommunestyremøtet:

Gruppemøte måndag 12.02.2018 kl 18.00 i Kommunetunet.

(23.01.2018)

 Det blir møte i klagenemda torsdag 25.01.2017 kl 17.00 i Kommunetunet.

Sjå saksliste her (PDF, 472 kB).

(23.01.2018)

Møte i ungdomsrådet: måndag 29.01.2018 kl 11.30 i Kommunetunet.

Møte i senior- og funksjonsrådet: måndag 29.01.2018 kl 15.00 i Kommunetunet.

Møte i administrasjonsutvalet: tysdag 30.01.2018 kl 16.00 i Kommunetunet.
 

Møte i formannskapet: onsdag 31.01.2018 kl 16.00 i Kommunetunet.

Møte i Utval- for plan og miljø: torsdag 01.02.2018 kl 12.00 i Kommunetunet. Sjølve møtet for UPM startar inne på Kommunetunet kl 16.00. Synfaring frå kl 12.00

 

Sjå her for sakslister.

 

Det blir gruppemøte måndag 29.01.2018 kl 18.00 i Kommunetunet i samband med utvalssakene.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30