Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(17.08.2017)

I veke 34 vert det fleire ekstra utvalsmøte. Ungdomsrådet har møte i Kommunetunet måndag 21. august kl 8.00. Sjå sakspapir (PDF, 13 MB). Utval for plan og miljø har ekstramøte i Kommunetunet 24.8. kl 14.00. Sjå sakspapir.

Senior- og funksjonsrådet har møte på Kommunetunet tysdag 22. august kl 15.00. Sjå sakspapir (PDF, 6 MB) og tillegg (PDF, 3 MB).

(11.08.2017)

Det vil bli felles kommunestyremøte med Os kommune, torsdag 24. august.

Stad og tid:  Fusa vidaregåande skule kl 17.00

Sjå sakspapir (PDF, 16 MB)

(11.08.2017)

Det vert ekstramøte i kommunestyret onsdag 16. august.

Stad og tid: Biblioteket, Kommunetunet i Eikelandsosen, kl 17.00

Sjå innkalling (PDF, 832 kB)

(10.08.2017)

Det vert møte i styringsgruppa for kommunereform fredag 18. august.

Stad og tid: Kommunetunet, møterom 126, kl 10-14

Sjå innkalling (PDF, 356 kB)

(09.08.2017)

Det er stortings- og sametingsval 11. september. Fusa kommune har lagt tilrette for tidlegrøysting i sommar. Ordinær førehandsrøystingar byrjar torsdag 10. august. Sjå side om val 2017 for detaljert informasjon.

(08.08.2017)

Det vert ekstramøte i kontrollutvalet torsdag 14. august.

Stad og tid: Loftet på Kommunetunet kl 15.00.

Sjå sakspapir (PDF, 318 kB)

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30