Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(12.11.2018)

Ungdomsrådet startar møterunden fredag 16.11. Senior- og funksjonsrådet har møte måndag 19.11., formannskapet 21.11. og utval for plan og miljø (UPM) 22.11. Møta finn stad i Kommunetunet i Eikelandsosen og er opne for alle interesserte. Sakspapir finn du på heimesida.

(12.11.2018)

Formannskapet sin budsjettkonferanse finn stad 13.11. og 14.11. på Quality hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5024 Bergen. Konferansen tek til kl. 09.00 begge dagar. Sjå meir informasjon om budsjettarbeidet og rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 3 MB).

(22.10.2018)

Det vert møte i kontrollutvalet i Fusa torsdag 25.10.2018 kl. 10.00. Møtet finn stad på møterom 157 på loftet i Kommunetunet i Eikelandsosen. Møtet er ope for alle interesserte. Sjå møteinnkalling og sakspapir (PDF, 2 MB).

(17.10.2018)

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 20.09.2018 vedteke å leggja planprogram for områdeplan for Strandvik sentrum ut til høyring. Vedtaket er heimla i pbl §§ 4-1, 12-2,3 og 9. Bruk digitalt skjema for uttale og merk med saksnr. 18/946. Høyringsfrist: 09.11.2018. Det vert med dette òg kunngjort oppstart av planarbeid, jf. pbl § 12-9. Det vert folkemøte om områdeplanen i Strandvik grendahus. NB! Møtetidspunktet er endra til 6.11.2018 kl. 18.00.

(01.10.2018)

Fleirbrukshallen i Eikelandsosen skal etter planen opna i januar 2019. Idrettslag, frivillige organisasjonar, institusjonar og andre som vil ha tid til trening og aktivitet i hallen, kan no søkja om å få plass i første halvår 2019. Søknad skal fremjast på eige søknadsskjema (PDF, 463 kB). Søknadsfrist: 1. november.

(01.10.2018)

Kva skal den nye hallen for idrett og aktivitet heita? Finn oss på facebook "Fleirbrukshall Bjørnafjorden" og kom med ditt forslag eller send e-post til: post@fusa.kommune.no innan 10. oktober.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30