Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(31.10.2019)

Utval for plan og miljø (UPM) vedtok i møte 03.10.2019 å leggja reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 125 (Holsundvegen) på Holmefjord ut til høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-10. Høyringsfristen er 16.12.2019.

(14.10.2019)

Fusa kommunestyre har møte torsdag 17. oktober klokka 18 på møterom "Fusafjellet" i 2. etasje i Fjorden arena i Eikelandsosen. Sjå sakspapir. Møtet er ope for alle interesserte. 

(25.09.2019)

Os eldreråd inviterer seniorar frå både Fusa og Os til markering av den internasjonale eldredagen

tysdag 1. oktober 2019 i Os eldresenter, kl. 12.00

Ekspedisjonen i Kommunetunet står ansvarleg for utlevering av billettar til dei frå Fusa som ønskjer å delta. Du betalar kr. 100,- ved oppmøte i Os Eldresenter kl. 12.00 den 1.oktober.

 
(25.09.2019)

Det vert politisk møterunde i veke 40. Ungdomsrådet og senior- og funksjonsrådet har møte måndag 30. september. Formannskapet har møte onsdag 2. oktober, og utval for plan og miljø (UPM) har møte torsdag 3. oktober. Møta er opne for alle intresserte. 

(06.09.2019)

Det vert møte i kontrollutvalet i Fusa kommune fredag 13. september klokka 10. Merk deg møtestaden: Formannskapssalen i Os rådhus. Første del av møtet vert saman med kontrollutvalet i Os kommune. Møtet er ope for alle interesserte. Sjå møteinnkalling med sakspapir (PDF, 2 MB).

(04.09.2019)

Utval for plan og miljø (UPM) vedtok i møte 06.06.2019 å leggja reguleringsplan for Fv. 123 på Holdhus og kommunal veg til gamlekyrkja på Holdhus med parkering og anlegg ut til høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-10. Høyringsfristen er 16.10.2019

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30