Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(28.06.2017)

Det vert møte i adhoc utvalet som er etablert for å vurdera rehabilitering/nybygg av Fusa ungdomsskule.

Møtestad: Møterommet Fusa ungdomskule, torsdag 29.06. kl 14.00.

Sjå innkalling (PDF, 9 kB)

(19.06.2017)

Det vert ekstramøte i UPM, torsdag 22. juni kl 09.00 på Kommunetunet. Sjå innkalling del 1 (PDF, 21 MB) og del 2 (PDF, 12 MB).

Kommunestyremøte på Fusa vidaregåande skule torsdag 2. juni kl 10.00.

Sjå innkalling del 1 (PDF, 14 MB)del 2 (PDF, 3 MB) og del 3 (PDF, 660 kB)

Politiske gruppe møter mandag 19. juni kl 18.00 på Kommunetunet.

 

(15.06.2017)

 Det blir ekstramøte i UPM torsdag 22. juni kl 0900 på Kommunetunet.

Sjå innkalling del 1 (PDF, 21 MB) og del 2 (PDF, 12 MB)

(15.06.2017)

 Det vert politiske gruppemøte måndag 19.06.2017 kl 18.00 i Kommunetunet.

(15.06.2017)

Det blir møte i styringsgruppa onsdag 21. juni kl 0900 i Os Rådhus.

Sjå innkalling (PDF, 456 kB)

(15.06.2017)

Det vert møte i kommunestyret torsdag 22. juni kl 10.00

Møtestad: Fusa vidaregåande skule, Eikelandsosen.

Sjå innkalling (PDF, 14 MB) og sak nr 43 - 46 (PDF, 3 MB) vedlegg sak 43 (PDF, 472 kB)

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30