Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(29.11.2019)

Det vert møte i Kontrollutvalet onsdag 4. desember kl 10.00 på Kommunetunet,

Sjå sakspapir her. (PDF, 2 MB)

(29.11.2019)

Det vert politisk møterunde i veke 49. Senior- og funksjonsrådet har møte måndag 2. desember. Formannskapet har møte onsdag 4. desember, og utval for plan og miljø (UPM) har møte torsdag 5. desember. Møta er opne for alle intresserte. 

(19.11.2019)

Det blir ekstramøte i formannskapet onsdag 20. november kl. 16.00. Møtet finn stad i Kommunetunet i Eikelandsosen, møterom 126.   

(19.11.2019)

Planlegg de arrangement i lagshus eller grenda-/bygdahus? Tysdag 26. november klokka 18-21 vert det opplæring for vakter, skjenkestyrarar og huseigarar/styrerepresentantar i Kommunetunet i Eikelandsosen.

(14.11.2019)

Ordførar Atle Kvåle orienterte på kommunestyret 17.10.2019 om følgjande:

Jf. møteplan - det vert gjort følgjande endring: Møteveka i november vert flytta frå veke 47 til veke 49.

Etter at kommunestyret i Bjørnafjorden kommune er konstituert, skal Fusa kommune sine politiske organ handsama saker som er naudsynt av omsyn til drifting og avvikling av kommunen.

Ved å flytta møteveka, får ein med seg enda fleire saker, som må handsamast i Fusa kommune sine politiske organ.

(31.10.2019)

Utval for plan og miljø (UPM) vedtok i møte 03.10.2019 å leggja reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 125 (Holsundvegen) på Holmefjord ut til høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-10. Høyringsfristen er 16.12.2019.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30