Kurs i alkohollova

 Fusa kommune skipar til kurs i alkohollova måndag 31. mars kl 18.00-21.00 i Kommunetunet, Eikelandsosen. Målgruppa for opplæringa er vakter, arrangørar og skjenkestyrar.

I samsvar med vedteken rusmiddelpolitisk handlingsplan arrangerer Fusa kommune - i samarbeid med skjenkekontrollen og politiet - kurs i alkohollova. Andre tema vert m.a. beredskap og konfliktløysing.

Påmeldingsfrist: fredag 28.03.14 kl 14.00.
Påmelding til: postkasse@fusa.kommune.no, tlf. 56580100 eller faks 56580102

Her finn du rusmiddelpolitisk handlingsplan (PDF, 19 MB) med retningslinjer (PDF, 2 MB).

Retningslinjene for rusfrie arrangement for ungdom (PDF, 83 kB)finn du her.

 


Her er fleire nettstader med relevant info:
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ansvarlig-alkoholhandtering-for-et-trygt-lokalsamfunn/Publikasjoner/ansvarlig-alkoholhandtering-IS-2149.pdf

 

https://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/alkohol-nar-skal-du-nektes-servering.aspx

https://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Naar-skal-du-nektes-alkoholservering.aspx

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 21.03.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30