Vakttelefonar

Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Vakttelefonar i Fusa kommune
Vakttelefonar i Fusa kommune
Type vakt Dagtid Kveld/natt/helg
Nasjonalt legevaktnummer (Strakshjelp)116117116117
Lokalt reservenummer legevakt56 58 02 8056 58 02 80
Psykososialt kriseteam116117 / 56 58 02 80116117 / 56 58 02 80
Brann/redning/beredskap478 05 640478 05 640
Teknisk vakt478 05 640478 05 640
Politiet 0280002800
Prest56 58 01 81
Viltskade o.l0280002800
Publisert av Heimesidegruppa. Sist endra 20.04.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30