Kommuneleiing

Rådmannen er den øvste administrative leiaren i Fusa kommune.

  • Nils-Petter Borge er rådmann frå 01.08.2017.
  • Elisabeth Farstad er assisterande rådmann.

Borge og Farstad har arbeidsstad i Kommunetunet i Eikelandsosen.

  • Rådmann, assisterande rådmann og einingsleiar for Samfunnsutvikling, økonomi og service utgjer Strategisk leiargruppe (SLG).
  • Einingsleiarane i kommunen og SLG møtest regelmessig til leiarmøte.
     
  • Organisasjonskartet vårt viser korleis Fusa kommune er organisert (klikk på biletet nedanføre eller opne org.kart i pdf-format (PDF, 115 kB)).
    Organisasjonskart Fusa kommune pr 01.08.2017. - Klikk for stort bilete

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 25.08.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson
Telefon :
56 58 01 18
Mobil :
970 45 172
E-post :
Nils-Petter.Borge@fusa.kommune.no
Tittel :
Rådmann
Bunnhjørne
kontaktperson
Telefon :
56 58 01 17
Mobil :
979 78 771
E-post :
Elisabeth.Farstad@fusa.kommune.no
Tittel :
Assisterande rådmann
Bunnhjørne