Undervisning

Eininga har det overordna ansvaret for pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), vaksenopplæring, skulefritidsordning og grunnskuledrift ved dei fire kommunale barneskulane i Fusa og ved Fusa ungdomsskule.

Kommunen har ansvar for at elevane i grunnskulen (1.-10. trinn) får opplæring i tråd med opplæringslova. Einingsleiar for Undervisning har det overordna ansvaret for grunnskuleopplæringa. Det daglege ansvaret for opplæringa er delegert til rektor ved den enkelte skule. Følg lenkene nedanfor for kontaktinformasjon til den enkelte skule.

PPT:

VAKSENOPPLÆRING:

GRUNNSKULANE I FUSA - sjå eiga side:

Barneskular (1.-7. trinn):

Ungdomsskule (8.-10. trinn):

Private skular (1.-7. trinn):    

Skulefritidsordningar (SFO) i Fusa - sjå eiga side:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 04.12.2018
Undervisning
Fjord'n senter, 2. høgda Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 20

Undervisning

Telefon :
56 58 01 31
Mobil :
93 40 59 78
E-post :
JMEE@fusa.kommune.no
Tittel :
Assisterande fagsjef skule
Bunnhjørne