Samfunnsutvikling, økonomi og service

Denne eininga er ny f.o.m. 1. januar 2014 og er sett saman av dei tidlegare ansvarsområda Økonomi, service og drift, Kultur og idrett, Kulturskule og Plan, byggesak og oppmåling. Eininga har ansvar for både samfunnsutviklingsarbeid, publikumstenester og fellestenester for kommuneorganisasjonen.

Eininga har ansvar for m.a. desse tenestene:

Tilsette:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 25.08.2017
Samfunnsutvikling, økonomi og service
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service

Telefon :
56 58 01 00
Mobil :
488 90 813
E-post :
terje.raunsgard@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne