Helse, familie og velferd

Eininga har ansvar for kommunehelsetenester, sosiale tenester, barneverntenester og flyktningetenesta.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 13.03.2018
Helse, familie og velferd
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne