Tilskot til investering i beiteområde

Fylkesmannen i Hordaland lyser ut tilskot til tiltak i beiteområde for 2015. Hordaland har fått tildelt ei ramme på kr 550 000 til dette formålet. Søknaden skal sendast til beitekommunen, som sender vidare til fylkesmannen. Sjå meir info på Fylkesmannen si nettside. Søknadsfrist er 15. mai 2015

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 19.03.2015
Bjørnefjorden landbrukskontor
Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30