Kurs i praktisk HMS-arbeid

Norsk Landbruksrådgiving Hordaland arrangerer kurs i Rosendal i oktober i HMS-arbeid - skreddarsydd for landbruket. Kurset gir ei grundig og grunnleggjande innføring i HMS-arbeidet, og set fokus på at HMS skal vera enkelt, praktisk og nyttig for kvar enkelt deltakar.

 

Kurset legg vekt på systemforståing og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Du kan enkelt forma dine eigne dokument og få hjelp til å finna fram i aktuelt lovverk.

Kurset er inndelt i 3 deler på til saman 12 timar:

 • Rettleiing: 3 timar i gruppe med lærar
 • E-læring: 6 timar eigen-studie e-læring
 • Gardsbesøk: 3 timar i gruppe med lærar

Tema i kurset:

 • Kva er HMS?                           
 • Ulukkesrisiko                          
 • Ergonomi                               
 • Tiltak og rutinar                     
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Støy
 • Psykisk helse
 • Andre næringar
 • Opplæring og beredskap
 • Brann- og el. tryggleik           
 • Arbeidsgjevaransvar

Sjå meir info om kurset og om påmelding.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 08.09.2015
Bjørnefjorden landbrukskontor
Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30