Kunngjering av sentrale BU-midlar for 2015

Landbruks- og matdepartementet forvaltar tilskotsordninga sentrale bygdeutviklingsmidlar (BU-midlar). Ordninga skal bidra til næringsutvikling i landbruket. Dette omfattar både utvikling av det tradisjonelle landbruket og av bygdenæringar. For 2015 vert det kunngjort 5,5 millionar kroner. 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 30.03.2015
Bjørnefjorden landbrukskontor
Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30