Fadderprosjekt for ferske bønder

Vi du bli gardbrukar eller har du nettopp teke over? Møt ein fadder som kan svara på dine spørsmål! Velkomen til å delta!  

Fadderprosjektet er eit tilbod for nye brukarar for å få påfyll av kunnskap og tilgang på nettverk. Gjennom dette prosjektet ynskjer fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling å leggja til rette for meir trivnad, auka kompetanse, tettare fagmiljø og meir samarbeid (t.d. sanking, hausting, avløysing, innkjøp av driftsmidlar og mykje meir). Prosjektet legg til grunn et tett samarbeid med andre rådgjevingstenester.

Sjå meir informasjon om fadderprosjektet 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 28.08.2014
Bjørnefjorden landbrukskontor
Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30