121 millionar til skogsbilvegar i 2015

 I jordbruksavtalen for 2015 vart det vedtatt ein auke i løyvingane til skogbruk frå Landbrukets Utviklingsfond (LUF) på 10 millionar kroner. Løyvinga til skogbruk vert fastsett kvart år i jordbruksoppgjeret, og fordelinga på ulike tiltak vert drøfta med avtalepartane kvar haust. Landbruks- og matdepartementet har no gjennomført drøftingar med avtalepartane om fordelinga av LUF-midlar til skogbruk for 2015.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 03.11.2014
Bjørnefjorden landbrukskontor
Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30