Administrativ organisering

Rådmannen er øvste administrative leiar. Frå 1. juni 2015 syter sju einingar for å utføra dei kommunale tenestene. Einingsleiarane er med i rådmannen si leiargruppe.

 

Einingane har delegert mynde innan økonomi, personal, fag og administrasjon.
 
Tenestene er organiserte i følgjande einingar: 

 

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 07.08.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30