Administrativ organisering

Fusa kommune er organisert etter ein såkalla tonivåmodell med strategisk leiargruppe som den øvste administrative leiinga. Frå 1. juni 2015 syter sju einingar for å utføra dei kommunale tenestene.

Strategisk leiargruppe er sett saman av rådmann, assisterande rådmann og einingsleiar for Samfunnsutvikling, økonomi og service.
Einingane har delegert mynde innan økonomi, personal, fag og administrasjon.
 
Tenestene er organiserte i følgjande einingar: 

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 18.08.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30