Framlegg til kommunal planstrategi for Fusa 2014-2016

I samsvar med plan- og bygningslova § 10-1 er det utarbeidd framlegg til kommunal planstrategi for Fusa kommune 2014-2016. Dokumentet ligg ute til offentleg ettersyn i 30 dagar f.o.m. 16.09.2014. Fusa kommunestyre skal handsama framlegget 16.10.2014.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 16.09.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30