Felles formannskapsmøte om kommunereforma 11.02.2015

Fusa formannskap har felles formannskapsmøte med Kvam og Samnanger om kommunereforma onsdag 11.02.15 kl 12.00 i Rådhuset i Kvam herad, Norheimsund.  

Kvam herad har inviltert til dette felles formannskapsmøtet. Møtet er ope og startar med innleiing av dei tre ordførarane.
 
Saka om kommunereforma skal handsamast i ordinært møte i Fusa formannskap 18.02.15 og i kommunestyret 05.03.15.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 10.02.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30