Høyringar og kunngjeringar
(04.07.2012)

Kommunestyret har i møte 20.06.2012 godkjend reguleringsplan for Fv 122, Kvålshaugen / Jordmorsvingen i Strandvik. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-12.

(31.05.2012)

Høyring og offentleg ettersyn for "Reguleringsplan for "Leirvikjo, gnr 99 bnr 44 m. fl", endring av gjeldande plan for same planområde. Planområdet ligg nord for fv 121 mot Havnaneset, Engjavik.

(02.05.2012)

Opplæring for vakter, arrangørar og skjenkestyrarar onsdag 23.05.2012 kl 18.00-21.00 i Kommunetunet Eikelandsosen.

(19.04.2012)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har kommunestyret i møte 07.03.2012 godkjent reguleringsplan for Vinnestunet, gnr 78 bnr 9 m.fl. og gnr 77 bnr 8 m.fl.

(27.02.2012)

Eigedomsskatten for 2012 vert lagt ut til offentleg ettersyn i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen frå onsdag 29. februar og 3 veker framover. Klagefristen er onsdag 28. mars.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30