Høyringar og kunngjeringar
(27.02.2012)

Eigedomsskatten for 2012 vert lagt ut til offentleg ettersyn i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen frå onsdag 29. februar og 3 veker framover. Klagefristen er onsdag 28. mars.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30