Høyringar og kunngjeringar
(02.05.2012)

Opplæring for vakter, arrangørar og skjenkestyrarar onsdag 23.05.2012 kl 18.00-21.00 i Kommunetunet Eikelandsosen.

(19.04.2012)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har kommunestyret i møte 07.03.2012 godkjent reguleringsplan for Vinnestunet, gnr 78 bnr 9 m.fl. og gnr 77 bnr 8 m.fl.

(27.02.2012)

Eigedomsskatten for 2012 vert lagt ut til offentleg ettersyn i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen frå onsdag 29. februar og 3 veker framover. Klagefristen er onsdag 28. mars.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30