Høyringar og kunngjeringar
(18.12.2012)

Fusa kommunestyre har møte i Baldersheim bygdahus "Bruvang" onsdag 19.12.2012 kl 10.00. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida og på Fusa folkebibliotek i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Kommunestyret skal m.a. handsama budsjettet for 2013 med avgiftsbudsjett og økonomiplanen for 2013-2016. Sjå saklista elles (PDF, 63 kB).

(18.12.2012)

Sentralbord, kommunale kontor i Kommunetunet og Fjord'n Senter:

  • 27.-28.12.12: kl 09.00-14.30

Fusa folkebibliotek:

  • Siste opningsdag før jul torsdag 20.12.12 kl 10-17

  • Biblioteket opnar opp att onsdag 02.01.13

Fusa kommune ønskjer alle ei riktig god jul og eit godt nytt år!

Rådmannen

(03.12.2012)

Fusa formannskap sitt framlegg til budsjett for 2013 - med avgiftsbudsjett 2013 og handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 - ligg ute til offentleg ettersyn på heimesida og i biblioteket i Kommunetunet i Eikelandsosen til 19.12.2012 kl 09.00.

(23.11.2012)

Kommunestyret har i møte 03.10.2012 godkjend reguleringsplan for Steinuttak Dale, gnr 16 bnr 2, 3, 5 og gnr 15 bnr 6 på Dale.

(23.11.2012)

Det er politisk møterunde i veke 48 der m.a. budsjett og økonomiplan er saker på dagsorden.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30